Generalforsamling onsdag d. 23. marts 2022 kl. 16 på Møn Bibliotek

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Litteraturselskabet Nordbrandt, onsdag den 23. marts 2022 kl. 16 på Møn Bibliotek, Møllebrøndstræde 12, 4780 Stege.

Alle, som kommer i foreningen, betragtes som medlemmer og er velkomne til generalforsamlingen.
Ønsker du at deltage, så tilmeld dig til Marianne Bagge, enten på mail mhbagge@gmail.com eller på tlf. 20469602 senest d. 16. marts 2022.
Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes via mail mhbagge@gmail.com senest d. 9. marts 2022.