Ib Michael

Torsdag d. 26. marts 2015 kl. 19.30

i Palmehaven på Thorsvang, Danmarks Samlermuseum.

Himlen Brændte

Blandt Ib Michaels mange fascinerende og velskrevne romaner vil fokus ligge på hans sidste
roman ”Himlen Brændte” .

Som rastløs nomade og eventyrer i tid og rum bevæger Ib Michael sig i sit forfatterskab uhæmmet rundt mellem kontinenter og kulturer og på kryds og tværs af tider. Fra mayaernes Sydamerika til kejsertidens Kina og pestens Europa eller efterkrigstidens Stillehav. Når han mod slutningen af sin nye roman, »Himlen brændte«, lader en figur gøre romanens ligning med de mange ubekendte op med ordene »og han forstod ikke længere, hvordan tid og rum var snoet sammen når det kom til stykket«, er det selve kernen i den moderne eventyrfortællers indsigt, han indkredser.

Mysteriet ved Tunguska

”Himlen brændte” har udgangspunkt i en aldrig forstået naturkatastrofe i Sibirien i 1908.  Et himmellegeme eksploderede i atmosfæren over tundraen nær floden Tunguska . Eksplosionen udløste en energi svarende til 1.000 Hiroshima-bomber, væltede træer i tusindvis og lagde store områder øde. Tunguska-hændelsen er stadigvæk et mysterium, men en af de videnskabsfolk, der har forsøgt sig med en teori, er fysikeren Holger Bech Nielsen, der sammen med andre navngivne forskere spiller en aktiv rolle i Ib Michaels roman, og som har bidraget afgørende til forfatterens research.

Denne gang har Ib Michael skrevet en videnskabsthriller, forsynet med apps til læsernes opfølgen af det fantastiske emne.

”Jeg er en mand der langsomt vender hjem. Blot foretrækker jeg på turen over sydens sol tanken om at blive fanget på en stråle der rejser den anden vej,” siger forfatteren.

Rejselyst og rodfæstethed

Som 25-årig medicinstuderende søsatte Ib Michael i 1970 ”En hidtil uset drøm om skibe” og dermed sit forfatterskab. Rejselyst og rodfæstethed mødes hos Ib Michael igennem tredive års fortællinger, der har udviklet sig stærkt i farve, tone og dybde, men hænger tæt sammen og henviser til hinanden, som var de ét værk.
Dobbeltbevægelsen er det centrale træk i ovenstående selvportræt. Linjerne står i den midterste af Ib Michaels digtsamlinger, Vinden i Metroen, som også danner en midterakse i hele forfatterskabet: Før da gik rejserne i hans liv og romaner til sydens sol såvel som nordens pol, mens de senere romaner alle er knyttet til det land, hvor han har rod, hvorfra hans verden går.

 

Erik Skyum Nielsen skriver i Dagbladet Information:

”En af dem er (indgangene) er et inspirerende møde med partikelfysikeren Holger Bech Nielsen. En anden er et dødsleje, hvor en astrofysiker af russisk herkomst på et hospice ved Frederiksværk afventer slutningen på sit liv og overlader det til sygeplejersken Peter Adams at nedfælde beretningen om hendes levned og brogede baggrund. Endelig for det tredje tager bogen sin begyndelse 30. juni 1908, hvor en mystisk naturkatastrofe fandt sted nær floden Stenede Tunguska i Sibirien.

Eksplosionen udløste energi svarende til 1000 Hiroshima-bomber, væltede 80 millioner træer og lagde et område af Sjællands størrelse øde. Var det et meteornedslag? Faldt der et fragment af en komet? Var det en gasudladning fra jordens indre? Eller noget endnu mere ufatteligt, som unddrager sig entydig forklaring – en kombination af noget udefra med noget indefra, en uforudsigelig og singulær hændelse, som tilsyneladende brød med fysikkens love. Ad snørklede veje forbindes et århundreds russisk historie, videnskabens store fremskridt og et stormfuldt kærlighedseventyr. Men hvad der til sidst står tilbage, er drømmen eller visheden om, at menneskene kan forløse hinanden og frigøre hinandens indre potentiale. Hvilket er, hvad der sker, da ghostwriteren ’Peter’ får leveret Irinas og hendes families historie, og da hans russiske kæreste, der for at det ikke skal være løgn også er videnskabsmand, tager ham til katastrofens sted – for derefter selv brat at forsvinde. Hvem var eller er denne mand i virkeligheden? I dette spørgsmål ender romanen. Det overlades gavmildt til læseren selv at gætte. ”

Forfatteren antyder at der kan komme en fortsættelse som så kan klarlægge de spændingsmomenter, der findes i denne roman. Det får publikum måske noget at vide om ved mødet med Ib Michael torsdag d. 26. marts.

 

Billetter

Billetter à 100 kr. : Bøger & Papir, T: 55 81 53 33, Mail: 7792@bogpost.dk

Spisning fra kl. 18 kan bestilles på 4046 9146 . Thorsvang Allé 7, 4780 Stege