Ordinær generalforsamling torsdag d. 30. september kl. 16. På Møn bibliotek.

På grund af Corona situationen har den ordinære generalforsamling været udsat.

Medlemmer der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal tilmelde sig senest 7 dage før generalforsamlingen til erik.kjolbye@dadlnet.dk eller tlf. 20 41 48 49. Bestyrelsen kan afvise at behandle forslag på generalforsamlingen, hvis ikke de er indsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.

Alle er velkomne. Vi arbejder for tiden ikke med noget medlemskontigent eller formelt medlemskartotek. Alle som kommer i foreningen opfattes som medlemmer, og heri ligger ingen forpligtigelser.

 Bestyrelsen består af 4-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Dvs. ca. halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens beretning og regnskab.
  4. Bestyrelsens forslag.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastlæggelse af evt. kontingent og betalingsterminer, se § 5 Kontingent.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Eventuelt.

Vi modtager støtte fra Statens Kunstfond og Vordingborg kommune.

Læs mere om foreningen i rubrikken

Om LitteraturSelskabet Nordbrandt.