Generalforsamling

Mandag d. 14.3.2016 kl. 16, Møn Bibliotek, Stege.

Dagsorden

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kasernens beretning og regnskab
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde seneste 10 dage før generalforsamlingen.)
Fastsættelse af kontingent og gebyrer
Valg af bestyrelse og revisor
Evt.