Ordinær Generalforsamling torsdag d. 12. marts kl. 16 på Møn Bibliotek.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens beretning og regnskab.
  4. Bestyrelsens forslag.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastlæggelse af evt. kontingent og betalingsterminer, se § 5 Kontingent.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Eventuelt.

Alle er velkomne. Medlemmer der ønsker at kunne stemme på generalforsamlingen, skal senest 7 dage før generalforsamlingen tilmelde sig til Erik Kjølbye, tlf: 20 41 49 48, mail: erik.kjolbye@dadlnet.dk

Bestyrelsen kan afvise at behandle forslag på generalforsamlingen, hvis ikke de er formanden i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen.

Den nuværende bestyrelse er indstillet på at fortsætte.