Ordinær generalforsamling. Onsdag d. 1. marts 2017 kl. 16 på Møn Bibliotek.

Alle er velkomne.

Dagsorden:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kasernens beretning og regnskab.
Bestyrelsens forslag.
Indkomne forslag, skal være bestyrelsen i hænde seneste 10 dage før generalforsamlingen.
Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
Valg af bestyrelse og revisor.
Evt.