Erik Sigsgaard

erik-sigsgaardMandag d. 13. april 2015 kl. 19.30 på Thorsvang – Danmarks Samlermuseum.

Erik Sigsgaard, lektor og forfatter, fortæller og debatterer på baggrund af sin sidste bog:

Om børn og unges NEJ.

Vi har inviteret den anerkendte børneforsker Erik Sigsgaard, som gennem et menneskeliv har talt børnenes sag og vist veje til det gode børneliv- et liv sammen med os voksne.

Nogle af Erik Sigsgaards bærende elementer i arbejdet for at skabe det gode liv for børnene er:

Børn lærer bedst, når de har det sjovt!
Børn kan ikke lide skæld ud, det giver lavt selvværd og selvtillid!
Børn er under konstant overvågning, børn siger nej, men lytter vi!

Hans seneste bog: ”Om børn og unges NEJ” er en tydelig opfordring og udfordring til alle der har noget som helst med børn og unge at gøre.

Erik Sigsgaard er ikke en mand, der ønsker at blive opfattet som radikal. Han vil meget hellere være realistisk og tale ind i sin tid for at få folk til at lytte. Alligevel er der noget på en gang både udfordrende, men også ganske indlysende over budskabet i denne seneste bog Om børn og unges nej.

Det udfordrende består først og fremmest i overhovedet at beskæftige sig forskningsmæssigt med børn og unges nej. Det indlysende består i, at ingen andre beskæftiger sig med betydningen af børn og unges nej. Netop derfor er det en god idé at gøre det, mener Sigsgaard.”

Tidens børn er genstand for konstant kærlig bekymring. Det kan man kalde omsorg, men man kan også se det som overvågning. Sigsgaard ser det i sin nye bog ’Om børn og unges NEJ’ som overvågning:  »Ethvert sundt og rask menneske, ung som gammel, vil kæmpe imod, hvis det berøves sin frihed. Det enkleste svar er altså: Børn siger nej, fordi de har mistet deres hverdagsliv og deres mulighed for at færdes frit«, skriver han.

Ærindet i Sigsgaards bog er således enkelt: Han vil vise os, at børn har grund til at sige nej. Vi har ansvaret for den verden, børnene vokser op i, og hvis mange børn er utilpasset, er det os, der har et problem. Vi skal lære at læse børnenes nej som en kritik af den verden, vi opdrager dem ind i. Vi skal ikke sige nej til børnenes nej, vi skal anerkende fornuften i deres nej.

Her er en helt enestående chance for at lytte til og diskutere med Erik Sigsgaard. Vi ønsker forældre, ansatte i børneinstitutioner og skoler – og alle andre interesserede hjerteligt velkomne.

Det sker mandag d. 13. april kl. 19.30  i Palmehaven, Danmarks Samlermuseum, Thorsvang Alle 7, 4780 Stege.

Billetter á 65 kr.: tlf. 5581 5333, mail: 7792@bogpost.dk

SigsgaardNEJ